HỘI ĐỒNG NVQS XÃ HOẰNG NGỌC TỔ CHỨC SƠ KHÁM TUYỂN NVQS NĂM 2021, NHẬP NGŨ NĂM 20

Đăng lúc: 15:29:37 24/11/2021 (GMT+7)

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022, Ngày 16/11/2021 Hội đồng NVQS xã Hoằng Ngọc tổ chức sơ khám tuyển NVQS đối với nam Thanh niên trong độ tuổi.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid 19 nhiều thanh niên trong độ tuổi đi làm ăn xa ở các vùng dịch chưa về được vì vậy, Hội đồng NVQS xã Hoằng Ngọc đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên ban chỉ đạo tham gia thực hiện công tác tuyên truyền điều động thanh niên tham gia khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2021, nhập ngũ năm 2022; trên cơ sở tổ chức rà soát, nắm chắc lực lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác vận động để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay

Trong đợt khám sơ tuyển lần này Hội đồng NVQS Xã Hoằng Ngọc đã phát lệnh gọi 71 nam thanh niên trong độ tuổi đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS. Đồng thời, để thanh niên tham gia khám tuyển đông đủ, Hội đồng NVQS xã đã  gửi Lệnh gọi trước đó 10 ngày để thanh niên có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc tham gia khám sơ tuyển; đặc biệt đối với những thanh niên đang đi làm ăn xa, Hội đồng NVQS xã đã yêu cầu gia đình vận động thanh niên trở về địa phương để được tham gia khám tuyển theo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên có vẫn còn 10 Thanh niên không tham gia khám tuyển với lý do là đang ở tại vùng dịch chưa về được, Hội đồng NVQS xã có kế hoạch khám sơ tuyển bổ sung sau.

Trong đợt khám tuyển lần này đã có 61/71 Thanh niên tham gia khám sơ tuyển tại xã. Kết thúc đợt khám sơ tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự đã tổ chức hội nghị xét duyệt và chọn được 44 nam thanh niên đủ điều kiện đi khám sức khỏe cấp huyện.

Đây là cơ sở để Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức tuyển chọn những công dân có đủ sức khỏe, trình độ, phẩm chất đạo đức để tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022./.

                                            Hoàng Long – Đài truyền thanh xã Hoằng Ngọc