Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Hoằng Ngọc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 10:00:00 01/07/2021 (GMT+7)

Sáng ngày 30/6/2021, HĐND xã Hoằng Ngọc tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu HĐND huyện bầu tại khu vực tới dự và chỉ đạo kỳ họp.

 Theo báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã Hoằng Ngọc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026: cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%, bầu đủ 25 đại biểu HĐND xã khóa XXI, đảm bảo cơ cấu, thành phần.
Với tinh thần dân chủ, khách quan và nghiêm túc, các đại biểu HĐND xã Hoằng Ngọc đã thông qua các tờ trình, tiến hành bầu cử và thông qua Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND xã, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả các đại biểu được bầu đều có số phiếu tín nhiệm đạt 100%. Theo đó, ông Đỗ Xuân Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bà Lê Thị Quyền được tín nhiệm tái cử giữ chức Phó chủ tịch HĐND xã, ông Hắc Xuân Thọ được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Văn Bình được tín nhiệm giữ chức PCT UBND xã Hoằng Ngọc, nhiệm kỳ 2021-2026.
1. Các đồng chí chủ chốt HĐND-UBND xã Hoằng Ngọc khóa mới.JPG
Các đồng chí chủ chốt HĐND-UBND xã Hoằng Ngọc khóa mới
 
Các chức danh được bầu của HĐND, UBND xã Hoằng Ngọc khóa mới đã ra mắt và phát biểu ý kiến trước kỳ họp về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao trong việc điều hành lãnh đạo trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
Kỳ họp cũng đã xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, báo cáo tình hình thực hiện công tác tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020; thông báo của UB MTTQ xã Hoằng Ngọc về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thông qua các tờ trình, nghị quyết kỳ họp./.
Phương Trang – Trung tâm VHTTTT&DL