Xã Hoằng Ngọc tổ chức hội nghị Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể, nhân dân

Đăng lúc: 07:31:01 15/11/2022 (GMT+7)

Xã Hoằng Ngọc tổ chức hội nghị Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể, nhân dân

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI
GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI MTTQ
VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN
DIỄN ĐÀN CÔNG AN LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN NĂM 2022
 
          Để tăng cường sự gần gũi giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần mở rộng hình thức dân chủ và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đồng thời, tiếp tục duy trì và đổi mới việc tổ chức định kỳ các buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn xã trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
          Ngày 13/ 11/ 2022, xã Hoằng Ngọc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể nhân dân; Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2022.
          Về dự hội nghị có các đồng chí Đại diện Công an huyện Hoằng Hóa; Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị; Cán bộ, công chức UBND xã; Bí thư chi bộ; trưởng thôn; Trưởng ban công tác mặt trận thôn; hiệu trưởng các trường; trưởng trạm y tế và cử tri đại diện hộ gia đình của đơn vị thôn 3.
          Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã nghe các ý kiến đối thoại của cử tri và nhân dân xoay quanh các vấn đề về tình hình an ninh trật tự, môi trường….
 
Đồng chí Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri và nhân dân từng việc rõ ràng, cụ thể. Phần trả lời của lãnh đạo UBND xã đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi và giải đáp, làm rõ được hầu hết các vấn đề còn băn khoăn vướng mắc của cử tri và nhân đân, tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân, phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân; kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. Và đề nghị cần quan tâm hơn nữa trong việc lãnh chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong đảng và sự đồng thuận của nhân dân góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đối thoại để nhân dân hiến kế trong phát triển kinh tế - xã hội và trong đổi mới phương thức lãnh đạo của chính quyền địa phương.
Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Chủ tịch UBND xã xin tiếp thu và cảm ơn các ý kiến dân chủ, thẳng thắn của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền xã. Đồng thời, đồng chí đã trao đổi, giải trình các vấn thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ đồng chí giao cho các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
                                                                              Hắc Bá Đồng
                                                                                            PCT UBND xã