Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022

Đăng lúc: 10:19:11 28/12/2022 (GMT+7)

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG NGỌC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023
 
Sáng ngày 27/12/2022, Đảng ủy xã Hoằng Ngọc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Bùi Đình Tấn – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đỗ Xuân Tiến – PBT Thường trực Đảng ủy; đồng chí Hắc Xuân Thọ - PBTĐU – Chủ tịch UBND xã tham dự và đồng chủ trì hội nghị.
.
Năm 2022, Đảng ủy xã Hoằng Ngọc đã tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid -19, phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
          Các đồng chí BTV Đảng ủy đồng chủ trì hội nghị
Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 16,7%. Tổng giá trị sản xuất đạt 450.080 triệu đồng. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu có nhiều kết quả khởi sắc. Giá trị TTCN – XDCB tăng trưởng cao. Hoạt động thương mại, dịch vụ và phát triển doanh nghiệp đạt khá. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 31.541 triệu đồng, chi ngân sách ước thực hiện 28.106 triệu đồng. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được quan tâm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Các đại biểu tham dự hội nghị
Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc; quan tâm chăm lo người nghèo, gia đình chính sách, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID-19; các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại; việc giải quyết thủ tục hành chính có nhiều đổi mới, áp dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác.
Về công tác xây dựng đảng, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trên các mặt công tác tư tưởng; tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. BCH Đảng bộ xây dựng và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tập trung chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, kế hoạch, nguồn nhân sự và tổ chức thành công, theo đúng kế hoạch Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, kết quả hàn thành Đại hội 13/13 chi bộ xong trước ngày 20/6/2022. Trong năm đã tổ chức trao huy hiệu đảng cho:11 đồng chí, trong đó: 60 năm tuổi đảng cho 2 đồng chí, 55 năm 2 đồng chí, 50 năm 1 đồng 40 năm 6 đồng; năm cử 3 đồng chí đi học sơ cấp, 8 đồng chí đi học lớp nhận thức về Đảng, 3 đồng chí học lớp đảng viên mới. trong năm chuyển đến 10 đồng chí, chuyển đi 3 đồng chí. Làm quy trình nhân sự và bầu bổ sung 01 đồng chí phó chủ tịch UBND xã, chuyển đi 01 đồng chí công chức VHXH, chuyển về 2 đồng chí công chức 01 CCKTNS, 01 CCTP – HT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí.
Tổ chức kết nạp 03 đảng viên mới theo đúng Điều lệ; thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của Đảng với chủ đề trọng tâm của năm: “ Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, “Công tác dân vận của chính quyền”. Hoạt động của chính quyền được đảm bảo, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có sự chuyển biến tích cực.
 
Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Tấn – Bí thư Đảng ủy nêu rõ, năm 2022 Đảng bộ xã nhà đã triển khai nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, là năm bản lề trong triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế như trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp vẫn còn tình trạng bỏ ruộng rầm ở vụ mùa, công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm, tình hình ANTT – TNXH còn tiềm ẩn nhiều phức tạp…; khối lượng công việc ngày càng nhiều, trải đều trên các lĩnh vực.
Tuy nhiên, nhờ sự cố gắng, đoàn kết của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộc của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến nay có thể khẳng định các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
 
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Hắc Xuân Thọ - PBT ĐU – Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, năm 2023 đã trải qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, là năm quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội… Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, đồng chí PBTĐU - Chủ tịch UBND xã đề nghị toàn Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện công việc ngay từ đầu năm; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCH Đảng bộ, cán bộ công chức, MTTQ – các đoàn thể chính trị xã hội, chi ủy các chi bộ thường xuyên nắm tình hình để tham mưu triển khai; chủ động tham mưu, nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết công việc; đấu mối với các phòng, ngành cấp huyện để bám sát các công việc đã triển khai.
 
 Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính; nâng cao chất lượng, kết nạp đảng viên mới, bồi dưỡng cán bộ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu mỗi Đảng viên, công chức, viên chức cần thay đổi cách nghĩ, cách làm trong mọi quy trình thực hiện công việc, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ – các đoàn thể chính trị xã hội và của từng ngành, từng bộ phận, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đề ra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 tập thể, 29 cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2022 được Đảng ủy biểu dương khen thưởng
Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy xã Hoằng Ngọc đã tuyên dương khen thưởng 02 tập thể chi bộ và 29 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.
                                               
                                                                              Hắc Bá Đồng
                                                                            PCT. UBND xã