CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN THÔN 4 Quyết tâm xây dựng đơn vị thôn 4 đạt danh hiệu kiểu mẫu trong năm 2021

Đăng lúc: 16:27:08 22/09/2021 (GMT+7)

 

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN THÔN 4

Quyết tâm xây dựng đơn vị thôn 4 đạt danh hiệu kiểu mẫu trong năm 2021

 

                                                         

Thôn 4 là đơn vị nằm ở trung tâm của xã Hoằng Ngọc, có trục đường 510, 510b đi qua, có đơn vị hành chính, các trường học, sân văn hóa thể thao đóng trên địa bàn thôn; thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, kinh doanh, buôn bán. Hiện tại trong thôn có 232 hộ, với 987 nhân khẩu. Đây cũng là thôn có bề dày truyền thống cách mạng và văn hóa; nhân dân luôn đoàn kết, gắn bó, năng động trong phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Trong những năm qua, cùng với nhân dân các thôn trong toàn xã, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn 4 luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước cũng như các phong trào của địa phương phát động và luôn là 1 trong những đơn vị dẫn đầu trong toàn xã về thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, đặc biệt là luôn giữ vững, phát huy các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào, các cuộc vận động xã hội hóa cùng với địa phương để chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong thôn.

Nhờ những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua và nhìn nhận được những tiềm năng, lợi thế, sự chung sức, đồng lòng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thôn, do đó cấp ủy Đảng, chính quyền luôn tin tưởng, chọn thôn 4 làm điển hình các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua quan trọng của địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 15/4/2021 của BCH Đảng bộ xã Hoằng Ngọc về xây dựng thôn đạt danh hiệu kiểu mẫu, giai đoạn 2021 – 2025, đơn vị thôn 4 cùng với thôn Đức Tiến được Đảng ủy, UBND tin tưởng, lựa chọn là đơn vị xây dựng điểm thôn kiểu mẫu hoàn thành trong năm 2021.

          Việc được lựa chọn xây dựng điểm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn xác định đây vừa là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn. Do đó chi ủy chi bộ đã chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể một cách khoa học, thiết thực, cụ thể, phấn đấu hoàn thành xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021.

            Để hoàn thành được 14 tiêu chí theo quyết định số 26 của UBND tỉnh và 7 tiêu chí theo Kế hoạch 89 của UBND huyện Hoằng Hóa trong năm 2021, trước hết, chi bộ, thôn cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng thôn kiểu mẫu là một bước tiến cao hơn để xây dựng nông thôn mới bền vững và liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân, như: tạo việc làm cho người lao động nông thôn, nâng cao thu nhập, mức hưởng thụ văn hóa của người dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng; công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp; xây dựng mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm tốt đẹp; công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự ở khu dân cư nông thôn…Trong đó phát huy tối đa vai trò chủ thể, sự đồng thuận của nhân dân để huy động thêm nguồn lực lớn tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Điều quan trọng trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là tạo ra sự thay đổi tư duy nhận thức của nhân dân trong thôn về tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi người một hành động, tự giác, nỗ lực, quyết tâm thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới. Và để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu thì phải xác định vai trò của cộng đồng dân cư, của nhân dân là chính, nhân dân trong thôn tự bàn bạc, thống nhất lựa chọn lĩnh vực, cách làm phù hợp để huy động xã hội hóa, đóng góp của nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa, đường giao thông, hệ thống cống rãnh thoát nước khu dân cư…Cấp ủy Đảng, chính quyền định hướng và có chính sách hỗ trợ cùng với nhân dân trong thôn để hoàn thành các tiêu chí, đảm bảo mục tiêu “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát,dân thụ hưởng ”. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn tự nguyện, tự mình chung tay, góp sức xây dựng thôn 4 đạt danh hiệu kiểu mẫu trong năm 2021.

          Để sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn đã tiến hành hội nghị ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập tiểu ban rà soát, vận động xây dựng thôn kiểu mẫu do đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn làm trưởng tiểu ban, các thành viên gồm các đồng chí trong chi ủy chi bộ, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể và đại diện nhân dân ở các khu dân cư, tiến hành rà soát và đánh giá tổng thể để xem xét, cân nhắc các bước trong quá trình thực hiện. Các chi hội đoàn thể đăng ký thực hiện một việc làm thiết thực như: Chi hội Phụ nữ đảm nhiệm vệ sinh môi trường; Chi hội Cựu chiến binh đăng ký trồng cây, trồng hoa xây dựng cảnh quan; Chi hội Nông dân tập trung phát triển mô hình sản xuất cây con, rau quả sạch; Chi đoàn Thanh niên phụ trách phong trào văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao; Chi hội Người cao tuổi tích cực vận động hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây đựng đời sống văn hóa... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó cần tập trung lãnh đạo với quan điểm xuyên suốt, đó là huy động sự đồng tình tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thôn; tiêu chí nào dễ thì làm trước, tiêu chí khó làm sau; việc nào thuộc về hộ gia đình thì gia đình đảm nhiệm; việc nào thuộc tập thể thì phát động toàn dân và con em quê hương làm ăn ở xa cùng chung tay xây dựng.

   Để hoàn thành các tiêu chí để đến cuối năm 2021, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn 4,  được cấp trên công nhận thôn đạt danh hiệu kiểu mẫu cần có sự đồng lòng, chung tay góp sức của mỗi người dân trong thôn. Đặc biệt chú trọng trọng đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên cho đến từng người dân như đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất, hiến công trình, cây cối, tường rào để hoàn thành tiêu chí xây dựng đường giao thông, rãnh thoát nước, chỉnh trang khuôn viên, chỉnh trang cảnh quan các tuyến đường... Tất cả mọi hạng mục thi công, nhân dân đều được giám sát, kiểm tra nghiêm túc. Mỗi công trình sau khi nghiệm thu và đưa vào sử dụng đều được minh bạch hóa nguồn vốn đầu tư.

          Trước tiên, thôn xác định sẽ thành lập các tổ, lấy nòng cốt là đảng viên trong chi bộ vận động các hộ nhân dân dọc 2 tuyến đường 510 và 510b chỉnh trang cảnh quan như huy động mỗi nhà mua 1 thùng đựng rác, trồng cây xanh, chậu hoa trước nhà, chỉnh trang khuôn viên, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy, lát vỉa hè đồng bộ trước khu vực hộ gia đình. Khảo sát vườn hộ, khuôn viên hộ gia đình để vận động nhân dân chỉnh trang cảnh quan khuôn viên nhà ở, quét vôi ve, tháo dỡ hệ thống dây thép gai, mảnh chai, sành trên bờ tường, chỉnh trang cải tạo vườn tạp, lựa chọn những loại cây ăn quả, rau màu có giá trị kinh tế cao, thu nhập ổn định để trồng. Đối với hệ thống tường rào xuống cấp, mục nát thì vận động nhân dân tháo dỡ để xây dựng lại theo hướng thân thiện với môi trường, thông thoáng. Tiến hành khảo sát, lập dự toán chi tiết, cụ thể các tuyến đường, hệ thống rãnh thoát nước để họp nhân dân bàn các biện pháp đóng góp xây dựng. Công khai các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã trong xây dựng thôn kiểu mẫu theo Nghị quyết số 01 của Đảng ủy và Nghị quyết của HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đó là:

- Ngân sách đầu tư thi công đường, rãnh thoát nước tuyến từ nhà ông Hắc Nguyễn Long ( thôn 6 ) đến nhà Ông Trúc Toàn. Thôn chịu trách nhiệm vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, hiến đất, hiến công trình, cây cối.

- Các tuyến đường còn lại trong thôn ngân sách hỗ trợ vật liệu, thôn chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân hiến đất, hiến công trình và thôn trực tiếp thi công.

- Các chính sách thưởng khi đạt danh hiệu kiểu mẫu đó là: Huyện thưởng 100 triệu đồng, xã thưởng 100 triệu đồng; hỗ trợ 5 triệu đồng/ hộ có vườn từ 500m2 trở lên đăng ký xây dựng vườn mẫu.

Từ đó để nhân dân bàn bạc, quyết định các tuyến đường, rãnh thoát nước cần xây dựng cũng như hạch toán mức đóng góp, thời gian đóng góp của từng khẩu trong thôn; lựa chọn hình thức xây dựng như huy động nhân dân trong thôn tự thi công hoặc lựa chọn đơn vị thi công cho phù hợp.

Các tiêu chí còn lại sẽ được tiến hành song song để phấn đấu đến cuối năm 2021 đơn vị thôn 4 hoàn thành 21 tiêu chí theo quy định.

Với việc đồng thuận, đoàn kết và quyết tâm cao của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn 4 về xây dựng điểm thôn kiểu mẫu sẽ là động lực, tiền đề để xã nhân rộng điển hình xây dựng các thôn còn lại trong những năm tiếp theo, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, định hình phát triển nông thôn mới bền vững./.

                                                                                      Hắc Bá Đồng

                                                                             ( ĐUV – BT Đoàn xã )