Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
19/ KH - UBND07/02/2023Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO năm 2023
18/ KH - UBND07/02/2023Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vă hóa" giai đoạn 2023 - 2026
10/ QĐ - UBND07/02/2023Quyết định kiện toàn BCD PCD xã Hoằng Ngọc năm 2023
09/ QĐ - UBND07/02/2023Quyết định thành lập Ban ATGT xã Hoằng Ngọc năm 2023
17/KH-UBND06/02/2023Kế hoạch tự kiểm tra công tác CCHC năm 2023
16/ KH - UBND06/02/2023Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023
15/ KH - UBND06/02/2023Kế hoạch phòng, chống dịch năm 2023
14/ KH - UBND06/02/2023Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2023
13/ KH - UBND30/01/2023Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023
12/KH -UBND20/01/2023Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục Pháp luật năm 2023
11/ KH - UBND17/01/2023Kế hoạch tự kiểm tra công tác thực hiện Văn bản QPPL năm 2023
10/ KH - UBND17/01/2023Kế hoạch tự kiểm tra nghiệp vụ tư pháp và tiếp cận pháp luật năm 2023
09/KH-UBND16/01/2023Kế hoạch triển khai công tác xây dựng Văn bản QPPL năm 2023
08/KH - UBND10/01/2023Kế hoạch tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
08/QĐ - UBND10/01/2023Quyết định điều động lực lượng đảm bảo ANTT trước, trong, sau tết Quý Mão 2023
07/KH-UBND10/01/2023Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền tết nguyên đán Quý Mão
06/ KH - UBND10/01/2023Kế hoạch tự kiểm tra công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023
06/ QĐ - UBND10/01/2023Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ bộ phận một cửa
05/QĐ - UBND10/01/2023Quyết định ban hành quy chế hoạt động bộ phận một cửa
04/QĐ - UBND10/01/2023Quyết định ban hành quy chế tiếp công dân
03/QĐ-UBND10/01/2023Quyết đinh ban hành quy chế quản lý tài sản công
02/QĐ-UBND10/01/2023Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023
05/KH-UBND07/01/2023Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023
04/ KH - UBND07/01/2023Kế hoạch duy trì, cải tiến và nâng cao chỉ số CCHC năm 2023
03/ KH - UBND05/1/2023Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm năm 2023
01/ QĐ - UBND05/01/2023Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thut tục hành chính năm 2023
02/KH-UBND04/01/2023Kế hoạch hoạt động của BCĐ Vệ sinh ATTP xã Hoằng Ngọc năm 2023
01/ KH - UBND03/01/2023Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023
34/KH-UBND23/11/2022Kế hoạch hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân TNGT
33/KH-UBND23/11/2022Triển khai thực hiện tháng hành động bình đẳng giới
1/2
12