Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 3 (từ ngày 20/3/2022 - 25/3/2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 3 (từ ngày 20/3/2022 - 25/3/2022)

Tin tức - Sự kiện
Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 3 (từ ngày 20/3/2022 -...Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 3 (từ ngày 20/3/2022 - 25/3/2022)
Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 3 (từ ngày 13/3/2022 -...Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 3 (từ ngày 13/3/2022 - 18/3/2022)
Kết quả giải quyết TTHC tuấn 3 tháng 02 (Từ ngày 13/02/2023 đến ...Kết quả giải quyết TTHC tuấn 3 tháng 02 (Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 17/02/2023)
Kết quả giải quyết TTHC tuấn 2 tháng 3 (Từ ngày 06/3 đến ngày...Kết quả giải quyết TTHC tuấn 2 tháng 3 (Từ ngày 06/3 đến ngày 10/3/2023)
Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 5 (Từ ngày 15/5 - 19/5/2023)Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 5 (Từ ngày 15/5 - 19/5/2023)
Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 5 (từ ngày 08/5 - 13/5/2023)Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 5 (từ ngày 08/5 - 13/5/2023)

Xã Hoằng Ngọc tăng cường kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Là cửa ngõ vùng biển huyện Hoằng Hóa, xã Hoằng Ngọc có lưu lượng hàng trăm người và nhiều phương tiện ra vào địa bàn mỗi ngày, vì thế địa phương xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn là nhiệm vụ số 1 hiện nay, phòng chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

HĐND XÃ HOẰNG NGỌC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ V, HĐND XÃ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021- 2026.

Ngày 29/12/2022, tại hội trường xã, HĐND xã Hoằng Ngọc khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã nhằm đánh giá tình hình KTXH – QPAN năm 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Đỗ Xuân Tiến – Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Lê Thị Quyền - Phó Chủ tịch HĐND xã đồng chủ trì kỳ họp.

HỘI ĐỒNG NVQS XÃ HOẰNG NGỌC TỔ CHỨC SƠ KHÁM TUYỂN NVQS NĂM 2021, NHẬP NGŨ NĂM 20

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022, Ngày 16/11/2021 Hội đồng NVQS xã Hoằng Ngọc tổ chức sơ khám tuyển NVQS đối với nam Thanh niên trong độ tuổi.