Kết quả giải quyết TTHC tuần 5 tháng 6 (Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 5 tháng 6 (Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022)

Tin tức - Sự kiện
Kết quả giải quyết TTHC tuần 5 tháng 6 (Từ ngày 27/6/2022 đến...Kết quả giải quyết TTHC tuần 5 tháng 6 (Từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022)
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 6 (từ ngày...Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần 4 tháng 6 (từ ngày 20.6 đến ngày 25.6.2022)
Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 6 (Từ ngày 13.6 đến ngày...Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 6 (Từ ngày 13.6 đến ngày 18.6.2022)
Kết quả giải quyết TTHC Tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 06.6 đến ngày...Kết quả giải quyết TTHC Tuần 2 tháng 6 (Từ ngày 06.6 đến ngày 11.6.2022)
Kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 6 (Từ ngày 30.5 đến ngày...Kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 6 (Từ ngày 30.5 đến ngày 03.6.2022)
Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 5 (Từ ngayf.5 đến 28.5)Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 5 (Từ ngayf.5 đến 28.5)

Xã Hoằng Ngọc tăng cường kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Là cửa ngõ vùng biển huyện Hoằng Hóa, xã Hoằng Ngọc có lưu lượng hàng trăm người và nhiều phương tiện ra vào địa bàn mỗi ngày, vì thế địa phương xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn là nhiệm vụ số 1 hiện nay, phòng chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt triển khai thực hiện các quy định của...

Ngày 19/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết, quyết định của của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư khóa XIII.

    Huyện Hoằng Hoá tổ chức đoàn tham quan các điểm di tích trên địa bàn huyện

    Ngày 11/4/2021, Huyện Hoằng Hoá đã tổ chức đoàn tham quan các điểm di tích lịch sử, di tích văn hóa trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Xuân Thu- TUV- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn.

    HỘI ĐỒNG NVQS XÃ HOẰNG NGỌC TỔ CHỨC SƠ KHÁM TUYỂN NVQS NĂM 2021, NHẬP NGŨ NĂM 20

    Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022, Ngày 16/11/2021 Hội đồng NVQS xã Hoằng Ngọc tổ chức sơ khám tuyển NVQS đối với nam Thanh niên trong độ tuổi.